söndag 18 juni 2017

Du är döpt - du är märkvärdig!Minns ni prostens husförhör i hos Emil i Lönneberga? Gårdens folk sitter i finrummet efter kaffet. Prosten berättar om Adam och Eva men pigan Lina har svårt att förstå. Men prosten som är en vänlig man säger till Lina: Till och med du Lina är ett riktigt underverk, är det inte märkvärdigt att Gud har skapat just dig? Lina svarar; Ja, det förstås, själva mig är väl inte så märkvärdigt att göra. Men alla di där krumelurerna i örona tycker jag att det skulle vara marigt att få ihop. Lina tycker inte att hon är så märkvärdig, att hon skulle vara Guds avbild. Men många av oss behöver höra prostens ord till Lina. Även du är ett Guds barn.

Vår självbild påverkas av andra. Och hur vi ser på oss själva och våra förmågor. Tänk att få vakna varje dag och säga till din spegelbild: Jag är ett Guds barn! Att veta vem vi är, är livsviktigt för vår självkänsla. Den som från början har fått höra att hon är hopplös, riskerar också att se på sig själv på samma sätt och inte våga tro att hon är något. Den som får höra motsatsen, kan få kraft att agera annorlunda.

Vi får spegla vårt liv i Guds ansikte. Och det gör vi allra bäst när vi ser på Jesus. På julen firar vi hur Jesus föds till människa på jorden. Och när Jesus döps visar Gud sig för oss genom Jesus. Gud blir människa. Jesus lever vårt liv, dör vår död och bryter dödens udd genom sin uppståndelse. Det är en stark symbolik i att det är just här vid Jordan, som är jordens lägsta punkt som Gud blir människa.

Där vid floden Jordan där Jesus döps vänder Jesus strömmen från död till liv. Gud fångar upp oss som ibland bara flyter med i livets ström, fångar upp oss och vänder våra liv i en ny riktning.

Idag i vår evangelietext får vi lyssna till Johannes, Johannes som döpte Jesus. Han säger: ”Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld.” Johannes talar om Jesus.

Och sen säger Johannes något annat, han skärper tonen, vilket inte är särskilt ovanligt för honom. Johannes ofta går ett steg längre, han som inte tvekar att kalla folk för huggormsyngel och annat. Han säger nu om Jesus, och kom ihåg att detta inte är vad Jesus själv säger om sig själv: och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar."

Spontant tänker jag att jag absolut varken vill brännas eller vill bli bränd, definitivt inte utbränd heller. Men ett vet jag att jag vill och det är att jag vill brinna. Att jag vill leva med ett brinnande hjärta. Och det är vad Jesus kallar oss till.

Samtidigt vet vi ju hur vi istället för att känna oss brinnande emellanåt kan känna oss rätt urvattnade. Och att allt det med tro och inte minst vad tron skulle göra med oss, istället riskerar att förvandlas till en massa krav. Som vi ska leva upp till.

Vårt samhälle, bygger ju på prestation och resultat. Kvalitetskontroll. nolltolerans, felsökning. Och visst vill vi att det ska funka. Det finns en risk att vi placerar tron i samma fack. Bland prestation och felsökningar. Men då måste vi påminnas om att det som håller oss brinnande, och tron levande är den helige Ande som vill hjälpa, leda och inspirera oss. Och det är rätt häftigt att det är just dopets flödande vatten som ger oss möjlighet att brinna med trons låga. Med Guds hjälp, men Andens hjälp.

Jesus säger ”Ni är världens ljus”. Gud vill att vi ska ”tända våra ljus”, hjälpa våra medmänniskor, ge varandra inspiration att tända ljus och få del av Guds ljus. Ha din lampa switch on och inte Off. Ditt brinnande hjärta.

I dopet tillhör vi Gud, honom som gått före oss, som går med oss, som visar vägen till det levande vattnet och gjuter det över oss. Han som låter sin ande blåsa in i vårt liv. I hans namn är vi döpta, det är honom vi tillhör om vi vill vara hans. Du är min älskade son, dotter, jag har utvalt dig.

Ja, det förstås, själva mig är väl inte så märkvärdigt att göra. Men alla di där krumelurerna i örona tycker jag att det skulle vara marigt att få ihop.Du är märkvärdig, du är i själva verkat helt fantastisk och alldeles underbar.  Du är döpt, du är märkvärdig!

Inga kommentarer: