söndag 9 september 2018

Vi var på gudstjänst i Svenska kyrkan Shanghai igår. Med på gudstjänsten och längst fram satt en ung kinesisk man. Han deltog med liv och lust i både psalmer och predikan. Han kunde inte den svenska texten men stod med händerna lyfta till Herrens ära. Under predikan så satt han och nickade bekräftande till allt vad Gustav sa i sin predikan. Jag har själv ibland deltagit i gudstjänster på språk som jag inte förstått. Kinesiska vänner ha deltagit i gudstjänster i Sverige som jag har hållit och sedan sagt: det märks att du tycker om det du talar om. Att du brinner för det du gör. Det finns någonting i gudstjänsten, i liturgin, i sången och bönen som berör oss bortom språkets gränser. Gemenskapen med varandra och med Gud. Den unge mannens hängivenhet berörde mig och gav gudstjänsten ytterligare en dimension.

Inga kommentarer: